ACCEDE GDPR
replica watches replica christian louboutin replica rolexGDPR – POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy omfattar A.I.A. ACCEDE AB. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: A.I.A. ACCEDE AB, P.O. Box 7, SE-261 08 Glumslöv, med telefon +46(0)418 750 46.  Leif Berthagen är kontaktperson kring personuppgifter.

A.I.A. ACCEDE AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

A.I.A. ACCEDE AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra A.I.A. ACCEDE AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för A.I.A. ACCEDE ABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

A.I.A. ACCEDE AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom A.I.A. ACCEDE ABs koncern och till våra samarbetspartners. A.I.A. ACCEDE AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.Denna webbsida bygger p DATIQs Hemsida i en Låda